I. Hồ sơ vệ sinh lao động là gì?

Hồ sơ vệ sinh lao động là hồ sơ quản lý các yếu tố có hại trong điều kiện và môi trường lao động ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, đồng thời thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa các bệnh nghề nghiệp và nâng cao khả năng lao động cho người lao động.
Các yếu tố vệ sinh lao động bao gồm yếu tố vi khí hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), vật lý (bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, rung, phóng xạ, điện từ trường), bụi, hóa học, vi sinh vật gây bệnh, tâm sinh lý lao động và éc-gô-nô-mi, và các yếu tố khác trong môi trường lao động.

II. Căn cứ pháp lý lập hồ sơ vệ sinh lao động

– Căn cứ Luật Lao Động số 10/2012/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2012 của Quốc hội về Bộ luật Lao động.
– Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp.

* Hồ sơ vệ sinh lao động được lập dựa vào nguyên tắc quản lý của Bộ Y tế trong Thông tư số 19/2011/TT-BYT
– Mọi cơ sở lao động đều phải lập và định kỳ bổ sung hồ sơ quản lý về vệ sinh lao động, hồ sơ quản lý sức khỏe cho người lao động và bệnh nghề nghiệp.
– Việc đo, kiểm tra môi trường lao động phải được thực hiện bởi đơn vị có đủ điều kiện theo quy định tại Thông tư này.
– Việc quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp được thực hiện trên cơ sở phân cấp và kết hợp quản lý theo ngành với quản lý theo lãnh thổ.

III. Đối tượng thực hiện vệ sinh an toàn lao động

– Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp sản xuất, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các trung tâm thương mại, khách sạn, nhà hàng, nhà xưởng… có quản lý và sử dụng lực lượng lao động mà chưa đăng ký hồ sơ vệ sinh lao động.
– Chính phủ quy định 1 năm phải thực hiện hồ sơ vệ sinh lao động định kỳ 1 lần/năm.

* Cơ quan thẩm định hồ sơ vệ sinh lao động
Đơn vị quản lý hồ sơ vệ sinh lao động là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và đơn vị được giao trách nhiệm quản lý công tác y tế của Bộ, ngành.

IV. Trình tự, thủ tục lập hồ sơ

– 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
– 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đơn vị đo, kiểm tra môi trường lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

* Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động được lập và được lưu giữ như sau

– 01 bộ lưu tại cơ sở lao động.
– 01 bộ lưu tại đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động cho cơ sở lao động quy định tại khoản này.
– 01 bộ lưu tại đơn vị quản lý về sức khỏe người lao động và môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở lao động đặt trụ sở và tại đơn vị quản lý y tế. Bộ, ngành đối với trường hợp cơ sở lao động thuộc quyền quản lý của Bộ, ngành.

V. Quy trình thực hiện lập hồ sơ vệ sinh lao động

– Khảo sát tình hình hoạt động, quy mô sản xuất và tình trạng môi trường tại cơ sở.
– Thống kê máy móc, trang thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động.
– Thống kê lượng lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất độc hại.
– Xác định, đưa ra biện pháp xử lý các nguồn gây ô nhiễm trong quá trình hoạt động của dự án.
– Phân tích mẫu khí xung quanh trong và ngoài khu vực sản xuất, mẫu khí thải tại nguồn.
– Trình nộp hồ sơ vệ sinh lao động lên cơ quan chức năng phê duyệt.

Nếu Doanh nghiệp bạn có thắc mắc, nhu cầu lập hồ sơ vệ sinh lao động thì hãy liên hệ với chúng tôi

Công Ty TNHH Công Nghệ Môi Trường Niềm Tin Việt

Địa chỉ: 67E đường TX25, P. Thạnh Xuân, Q.12, TpHCM

Địa chỉ chi nhánh: 113/29/14A Đường 30/4, P. Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Điện  thoại: 08.37165380 – Hotline: 0903 877 949